ingilizce'de bağlaçlar


01/21/2010 14:36:42

kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.  Bağlaç Çeşitleri: Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar (Sentence Connectors) Eşgüdüm Bağlaçlar - Coordinators: İk


01/21/2010 14:10:58

İngilizce'de doğrudan zıtlık bildiren zarf cümleciklerinde    Doğrudan Zıtlık Bildiren Zarf Cümlecikleri - Direct Contrast Whereas Ali was a lazy student, the others were hardworking . (Ali tembel bir ögrenciyken diğerleri çok çalışkan.) While you are a generous person, your sister is so stingy. (Sen cömert biri olduğun halde kız kardeşin çok cimri.) John likes fish whereas/while his wife hates. (