Zıtlık Bağlaçları - Direct Contrast Conjunctions

01/21/2010 14:10:58

Doğrudan Zıtlık Bildiren Zarf Cümlecikleri - Direct Contrast

İngilizce'de doğrudan zıtlık bildiren zarf cümleciklerinde "whereas" ve "while" kullanılır. Direk zıtlık belirten zarf cümlecikleri karşımıza birkaç farklı şekilde çıkabilir

  • Temel ve yan cümlecikte zıt sözcükler kullanılabilir:

 "Whereas" 

Whereas Ali was a lazy student, the others were hardworking . (Ali tembel bir ögrenciyken diğerleri çok çalışkan.)

 "While/Whereas" 

While you are a generous person, your sister is so stingy. (Sen cömert biri olduğun halde kız kardeşin çok cimri.)
John likes fish whereas/while his wife hates. (John balığı severken karısı balıktan nefret ediyor.)
My brother is thin and tall whereas hers is short and fat. (Onun kardeşi şişman ve kısa boyluyken benim kardeşim zayıf ve uzun.)
 
He must be about sixty, whereas his wife looks about thirty.
 
While there was no conclusive evidence, most people thought he was guilty.
  • Temel cümlecik olumlu fiil içerirken zarf cümleciği olumsuz bir fiil içerebilir ya da bunun tam tersi olabilir.

 "While/Whereas" 

While you help him, he doesn't help anyone. (Sen ona yardım ederken o kimseye yardım etmiyor.)
Whereas his wife likes operas, he doesn't. (Eşi operayı severken o operadan hoşlanmaz)
While they were to go to work, we were free to do what we want. (Onlar işe gitmek zorundayken biz istediğimizi yapmak da özgürdük.)
  • Hem temel cümlecik hem de yan cümlecik olumlu fiil içerdiği halde anlamsal olarak zıtlık belirtiyorsa da "whereas" ya da "while" kullanılabilir
They have been living in İzmir for years while/whereas we've been in İstanbul. (Biz yıllardır İstanbul'dayken onlar İzmir'de yaşıyorlar.)
While/Whereas we did all the job, they enjoyed themselves. (Biz tüm işi yaparken onlar keyiflerine baktılar.)

5 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,60

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz