direct contrast conjunctions


01/21/2010 14:10:58

İngilizce'de doğrudan zıtlık bildiren zarf cümleciklerinde    Doğrudan Zıtlık Bildiren Zarf Cümlecikleri - Direct Contrast Whereas Ali was a lazy student, the others were hardworking . (Ali tembel bir ögrenciyken diğerleri çok çalışkan.) While you are a generous person, your sister is so stingy. (Sen cömert biri olduğun halde kız kardeşin çok cimri.) John likes fish whereas/while his wife hates. (