Kategoriler

Dolaylı Anlatım - Reported Speech

Kendi görüşümüzü desteklemek için çoğu zaman bir konuda kendi fikirlerimizle birlikte başkalarının görüşlerini de anlatırız. Ya da daha basitçe sadece bir başkasının söylediğini aktarırız. Buna reported (bildirmek, anlatmak, söylemek) ya da indirect (doğrudan olmayan) speech, yani aktarılmış konuşma ya da dolaylı anlatım diyoruz.

05/03/2011 16:52:00

a açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama çıklama


10/18/2010 14:26:29

Boşluklara aşağıdaki cümleleri aktarma cümleleri şeklinde yazın.


01/22/2010 15:31:15

Doğrudan ifade edilen cümlelerde kullanılan zaman zarfları dolaylı anlatımdaki aktarım cümlelerinde değişikliğe uğrar.


01/22/2010 15:26:45

İngilizce'de soru cümleleri aktarılırken Where are you going? (Nereye gidiyorsun?) My father asked me where I was going. (Babam nereye gittiğimi sordu.) What is his name? (Onun adı nedir?) Aylin asked what his name is. (Aylin onun adının ne olduğunu sordu.) Did you go to the concert last night? (Dün gece konsere gittiniz mi?) They asked if / whetherwe had gone to the concert previous night. (Dün


01/22/2010 15:18:29

İngilizce'de emir ve ricalar to-infinitive / not to-infinitive ya da verb+ing formuyla aktarılır. Emir cümlelerinin aktarımında She told me going with her. He suggested to go dance. He suggested going dance. Clean the kitchen, please. (Mutfağı temizle lütfen.) The woman ordered the maid to clean the kitchen. (Kadın hizmetçiye mutfağı temizlemesini emretti) Come with me. (Benimle gel.) She told me


01/22/2010 15:15:43

Bir kişinin doğrudan söylediği sözleri başkalarına aktarırken aktarım cümlelerini kullanırız. İngilizce'de doğrudan anlatımla söylenen ifadeler farklı zamanlar kullanılarak başkalarına aktarılabilirler. Aktarım cümleleri Aktarım cümleleri yapılırken doğrudan söylenen ifadelerdeki kişi zamirleri ve zamanlar değişime uğrayabilir. Ancak ana fiil olan "ask, tell ve say' geniş zamanda kullanılırsa akta


01/22/2010 15:11:21

Duyduklarımızı nadiren aynı kelimeleri kullanarak anlatırız, genelde olayı özetler, asıl fikri veririz. Kendi görüşümüzü desteklemek için çoğu zaman bir konuda kendi fikirlerimizle birlikte başkalarının görüşlerini de anlatırız. Ya da daha basitçe sadece bir başkasının söylediğini aktarırız. Buna reported ya da Genellikle zamanı değiştiririz. Eğer aktarılan eylem geniş zaman, yakın geçmiş zaman ya