Kategoriler

Dolaylı Anlatım - Reported Speech ( Test )

Kendi görüşümüzü desteklemek için çoğu zaman bir konuda kendi fikirlerimizle birlikte başkalarının görüşlerini de anlatırız. Ya da daha basitçe sadece bir başkasının söylediğini aktarırız. Buna reported (bildirmek, anlatmak, söylemek) ya da indirect (doğrudan olmayan) speech, yani aktarılmış konuşma ya da dolaylı anlatım diyoruz.

10/18/2010 14:26:29

Boşluklara aşağıdaki cümleleri aktarma cümleleri şeklinde yazın.