Kategoriler

Yardımcı Fiillerin Geçmişi

 

11/08/2010 16:11:34

Boşlukları "can't have ... , could have..., may have ... , must have ... , needn't have ... , shouldn't have ..." yardımcı fiillerinden uygun olanıyla ve parantez içindeki fiiin uygun haliyle boşlukları doldurunuz.


01/22/2010 12:38:45

certainty - geçmişteki bir olayın kesinliğini bildirir, kesinlikle ... olamaz.  possibility, but did not happen - olabilirdi ama olmadı (Olayın olma kapasitesi vardı, mümkündü ama fırsat kaçtı (iyi bir şeyse) ya da olay şans eseri meydana gelmedi) uncertainty - belirsizlik anlatır possibility / ability - olasılık / yetenek uncertainty - belirsizlik with comparative adjectives - karşılaştırmalı sıf

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)