Kategoriler

Tekil - Çoğul - Singular- Plural

Türkçe’de –ler, -lareki ile oluşturulan çoğul isimler, İngilizce’de temelde –s eki ile yapılır.

03/01/2012 11:19:30

İngilizce'de tekil ve çoğul isimleri çalışın


10/01/2010 15:57:50

İngilizce'de, Türkçe'de olmayan sayılabilen / sayılamayan isim ayrımı vardır. Miktarını belirtebildiğimiz (biraz, az, çok ... ) ama tam olarak kaç tane olduğunu söyleyemediğimiz isimler vardır.


02/17/2010 20:07:16

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki isimlerin çoğuluyla doldurunuz.


02/03/2010 22:11:11

İngilizce'de bazı isimler nesnenin tekilini ifade etseler bile çoğul kullanılırlar. Bu kelimeler de her zaman çoğul kullanılır. Dikkatinizi çektiyse hepsi iki parçadan oluşuyor, "Pair of" kullanımı There are a pair of scissors on the desk. (Masanın üstünde BİR makas var.) 


01/21/2010 13:44:59

Sayılan ve sayılamyan isimler nasıl ayrılır?