Kategoriler

Deyimsel Fiiller - Phrasal Verbs

Bazı fiiller edatlarla kalıplaşmış yapılar oluştururlar ve genellikle kendi anlamlarının dışında farklı anlamlar ifade ederler. Örn. “look: bakmak” “look for: aramak” “look after: bakmak, göz kulak olmak” Bu konuda ayrıntılı bilgiye Kelime kategorisi altından ulaşabilirsiniz.

04/22/2010 13:14:34

It's easy to understand To be dressed is one thing but to be A drain must be We To be knowledgeable about the proper uses of UP, If you are When it threatens to rain, we say it is One could go on & on, but I'll Oh...one more thing: What is the first thing you do in the morning & the last thing you do at night? U P Don't Now I'll shut UP. Why People Learning English Have Trouble with the La

En yüksek oyu alanlar
En çok okunanlar