Kategoriler

Deyimsel Fiiller - Phrasal Verbs

Bazı fiiller edatlarla kalıplaşmış yapılar oluştururlar ve genellikle kendi anlamlarının dışında farklı anlamlar ifade ederler. Örn. “look: bakmak” “look for: aramak” “look after: bakmak, göz kulak olmak” Bu konuda ayrıntılı bilgiye Kelime kategorisi altından ulaşabilirsiniz.

03/01/2012 11:47:00

Nesne konumundaki kişi zamirlerini emir cümleleriyle birlikte çalışın.

En yüksek oyu alanlar
En çok okunanlar