Kategoriler

Devrik Cümleler - Inverted Sentences

Devrik yapılar yapılan eylemin, yani fiilin öznenin önüne alınmasıyla oluşturulurlar. İngilizce’de cümle başına “behind, in the middle of, beside” gibi ilgeçler, "never, nowhere, hardly, neither" gibi olumsuzluk ifade eden zarflar ya da "if, so ... that, such ... that, just as, so" gibi zarf cümlecikleri gelirse ardından devrik yapı kullanılır. Devrik cümlelerde soru cümlelerine benzer bir yapı vardır.

01/22/2010 16:34:13

Devrik yapılar yapılan eylemin, yani fiilin öznenin önüne alınmasıyla oluşturulurlar. İngilizce'de cümle başına 4. Devrik cümleleri sonuç bildiren zarf cümlecikleri ile de kullanırız.:  So  sad did I feel that nothing could cheer me.  Such  a beautiful dress has he bought for her that everybody admires. Devrik cümleleri nerelerde kullanırız? The best singer is standing behind the microphone. (En i

En yüksek oyu alanlar