Devrik Cümleler - Inversion

01/22/2010 16:34:13

Devrik yapılar yapılan eylemin, yani fiilin öznenin önüne alınmasıyla oluşturulurlar. İngilizce'de cümle başına "behind, in the middle of, beside" gibi ilgeçler, "never, nowhere, hardly, neithergibi olumsuzluk ifade eden zarflar ya da "if, so....that, such.... that, just as, so" gibi zarf cümlecikleri gelirse ardından devrik yapı kullanılır. Devrik cümlelerde soru cümlelerine benzer bir yapı vardır.

The best singer is standing behind the microphone. (En iyi şarkıcı mikrofonun ardında duruyor.)
Behind  the microphone is standing the best singer. (Mikrofonun ardında en iyi şarkıcı duruyor.)
She was neither beautiful nor tallented. (Ne güzeldi ne de yetenekli.)
Neither was she beautiful nor was she tallented. (Ne güzeldi ne de yetenekli.)

Devrik cümleleri nerelerde kullanırız?

 1. Konum bildiren ilgeçlerle kullanırız:

  Under  the tree was singing a beautiful lady. (Ağacın altında sarkı söylüyordu güzel bir kadın.)

  A beautiful lady was singing under the tree.

  In front of  the window is sitting a wild cat. (Pencerenin önünde oturuyor vahşi bir kedi.)
  Here  comes the taxi. (İşte geliyor taksi.)
 2. Olumsuz zarflarla birlikte kullanırız:

  Hardly / scarcely  had the rain started when she came. (Neredeyse henüz başlamıştı yağmur o geldiğinde.)

  The rain had hardly/scarcely started when she came.

  Never  have I asked such a question. (Hiç bir zaman sormadım öyle bir soru.)
  Not only did she go but also she took the child with her. (Sadece o gitmedi üstelik çocuğu da götürdü.)

  She went and also she took the child with her.

  On no account are you allowed to smoke here. (Hiç bir koşulda burda sigara içmenize izin verilmez.)

  You aren't allowed to smoke here.

 3. Koşul cümlecikleriyle kullanırız:

 • Present Tense için "if" yerine devrik cümlede "should" kullanılır.

  Should  you change your mind, please let us know. (Değiştirirseniz fikrinizi, lütfen bize haber verin.)

  If  you change your mind, please let us know.

 • Past Tense için "if" yerine "were" ve "were to" kullanılılır.

  Were  she to reveal my secret, my boss would fire me. (Eğer o benim sırrımı açıklasaydı, patronum beni kovardı.)

  If  she revealed my secret, my boss would fire me.

  Were  they in theatre, they would see us. (Tiyatroda olsalardı eğer, bizi görürlerdi.)

  If they were in the theatre, they would see us.

 • Past perfect de ise yardımcı fiil "had" cümlenin başına alınır ve "if" in anlamını üstlenir.

  Had  we known the truth, everytig would have been different. (Gerçeği biliyor olsaydık, herşey çok farklı olurdu.)

  If  we had known the truth., everything would have been different.

  Had  you come early, you would have met your cousin. (Erken gelmiş olsaydın, kuzeninle karşılaşacaktın.)

  If  you had come early, you would have met your cousin.

4. Devrik cümleleri sonuç bildiren zarf cümlecikleri ile de kullanırız.:

I felt so sad that nothing could cheer me. (O kadar üzgündüm ki hiçbir şey beni neşelendiremedi.)

So  sad did I feel that nothing could cheer me.

He has bought her such a beautiful dress thateverybody admires. (O kadar güzel bir elbise almış ki herkes hayran oluyor.)

Such  a beautiful dress has he bought for her that everybody admires.

5 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,80

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz