should


03/10/2012 16:29:48

Yardımcı fiillerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 18:50:54

should yardımcı fiili ile aalıştırmaları burada çözebilirsiniz


02/06/2010 17:36:29

1. Görevlerde, gerekliliklerde-must'dan daha zayıf bir ifade, tavsiyelerde (duty, necessity-weaker than must), advice  Should'un Kullanımı -meli, -malı 


01/22/2010 16:34:13

Devrik yapılar yapılan eylemin, yani fiilin öznenin önüne alınmasıyla oluşturulurlar. İngilizce'de cümle başına 4. Devrik cümleleri sonuç bildiren zarf cümlecikleri ile de kullanırız.:  So  sad did I feel that nothing could cheer me.  Such  a beautiful dress has he bought for her that everybody admires. Devrik cümleleri nerelerde kullanırız? The best singer is standing behind the microphone. (En i


01/22/2010 12:48:02

İngilizce' de gelmen gerekir, çayı tercih ederim, dinlemelisin, anlatabilirim gibi ifadeleri yardımcı fiiller yardımı ile oluştururuz. Bu bölümde yardımcı fiillerin nerelerde kullanılacağını göreceğiz. CAN COULD WILL WOULD MAY MIGHT MUST SHOULD OUGHT TO HAD BETTER BE SUPPOSED TO WOULD RATHER USED TO If only you would help me. (Keşke bana yardım etsen.) What would not I give for good teeth. (Sağlık