Kategoriler

Yardımcı Fiiller - Auxiliary Verbs - Modals

İngilizce' de "gelmen gerekir", "çayı tercih ederim", "dinlemelisin", "anlatabilirim" gibi ifadeleri yardımcı fiiller yardımı ile oluştururuz. Bu bölümde yardımcı fiillerin nerelerde kullanılacağını göreceğiz.
 

01/29/2012 00:00:00

"-ebilmek" ile ilgili resimli alıştırmayı çözmek için tıklayınız.


01/24/2012 00:00:00

Can, could ve "be able to" yapıları yetenek anlatan yapılardır. Bu yapılar arasındaki anlam farkını pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.


01/05/2012 00:00:00

Boşlukları doldurarak resimli alıştırmayı çözebilirsiniz.


09/23/2011 00:00:00

“be to” kullanımı “be supposed to” kullanımı ile benzerdir fakat “be to” daha kesin ve daha kuvvetli bir anlam içerir. “be to” daha çok gereklilik ve zorunluluk bildirir.


09/14/2011 00:00:00

"be able to" bir güçlüğün üstesinden gelindiğini, gelinebilme ihtimali ya da potansiyeli olduğunu anlatırken kullanılır ve "-ebilmek" anlamına gelir. Örneklerle genişletilen bu konuya göz atmak için tıklayın...


09/06/2011 00:00:00

Önceden planlanmış ve programlanmış şeylerin yapılmasını veya gerçekleşmesini beklendiğini; bir şeyin yapılacağını varsaymak ya da ummak anlamlarına gelir. İş İngilizce’sinde çok kullanılır, Türkçe’ye “gerekir / gerekiyor ” olarak çevirebiliriz.


11/08/2010 16:44:51

Aşağıdaki cümlelerin ingilizcesini yazın. Cevaplardki cümlelerde noktalama işaretleri kullanmayınız.                     


11/08/2010 16:11:34

Boşlukları "can't have ... , could have..., may have ... , must have ... , needn't have ... , shouldn't have ..." yardımcı fiillerinden uygun olanıyla ve parantez içindeki fiiin uygun haliyle boşlukları doldurunuz.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)