Önerme ve Rica -g

03/28/2012 14:47:00

Onay soru grubundaki rica ve önerilerde “can, could, may, might, will ve would” kullanırız.

 
Would you like tea? (Çay ister misin?)
 
Shall I speak? (Konuşabilir miyim?)
 
May I sit? (Oturabilir miyim?)

Aşağıdaki Türkçe verilen cümleleri İngilizce’ye çeviriniz.

Türkçe İngilizce
1. Kahve alır mısınız? (Would)
 
2. Beraber maça gidelim mi? (Shall)
 
3. Kalemini ödünç alabilir miyim?(Can)
 
4. Buraya gelir misin? (Will)
 
5. Suyu uzatır mısınız, lütfen? (Could)
 

Karşımızdakinden onay istediğimiz durumlarda fiil “-ing” ekiyle kullanılır.

 
Would you mind opening the door? (Kapıyı açar mısınız?)

In a restaurant

Aşağıdaki sözcük gruplarını uygun gelecek şekilde boşluklara yerleştirin.

What about (2) – Would you mind – Do you mind – Why don’t

Waiter: Good evening, sir.

Jack: Good evening.
 
(Would) bringing the menu, please?

Waiter: Immediately, sir. Here it is.

Jack: Thank you very much. I want chicken and a salad please.

Waiter:
 
(Do) if I suggest you fish. It is fresh and delicious.

Jack: No, thank you. Chicken looks nice.

Waiter:
 
dessert? Did you make your choice?

Jack: Well, I am unsure.

Waiter:
 
you try our special soufflé?

Jack: It sounds good but heavy.

Waiter:
 
caramel custard?

Jack: Yes, perfect. Thanks a lot.

Waiter: You’re welcome. It’s my pleasure.

Henüz oylanmamış. İlk oylayan siz olun!

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz
Etiketler