Kategoriler

Şahıs Zamirleri - Personal Pronouns

I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs...

03/01/2012 12:10:03

Kendim, kendimi, kendime ... gibi ifadelerle ilgili testi çözün


03/01/2012 11:47:00

Nesne konumundaki kişi zamirlerini emir cümleleriyle birlikte çalışın.


03/01/2012 11:26:12

Özne konumundaki kişi zamirlerini tanıma alıştırması


10/19/2010 10:51:33

               Put "myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves" in the blanks. (Boşluklara "kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri" anlamına gelen yanda koyu yazılmış kelimelerden uygun olanını yazınız.) 


10/13/2010 00:00:00

Nesnel zamirler, cümlede nesne durumunda olan isimlerin yerine kullandığımız sözcüklerdir.                Exercise 


01/21/2010 17:48:29

By myself = on my own : Kendi kendime Yourself - Kendin, kendini, kendine Himself - Kendi, kendisi By himself = on his own : Kendi kendine Herself - Kendi, kendisi By herself = on her own : Kendi kendine Itself - Kendi, kendisi By itself = on its own : Kendi kendine Ourselves - Kendimiz, kendimize, kendimizi By ourselves = on our own : Kendi kendimize Yourselves - Kendiniz, kendinizi, kendinize By