Şahıs Zamirleri - Personal Pronouns

01/21/2010 17:48:29

Cümle içerisinde kişilerin yerine kullanılan zamirlerdir.

 1. Özne konumunda kullanılan şahıs zamirleri: "I, you, he, she, it, we, you, they" Cümlede özne olarak kullanılırlar. Cümlede hakkında bahsedilen kelimeler öznedir.

  "I' Kendimizden bahsederken ben "I' zamirini kullanırız.

  Eğer bir başkası/başkaları ile kendimizden bahsediyorsak kendimizi bahsettiğimiz diğer kişiden/kişilerden daha sonra kullanırız.

   
  Elif and I are cousins. - Elif ve ben kuzeniz.
   
  The students and I enjoyed the lesson. - Öğrenciler ve ben dersten hoşlandık.

  "You' Karşımızdaki kişiden/kişilerden bahsederken sen/siz "you" zamirini kullanırız.

   
  You are so kind. - Çok kibarsın./kibarsınız.

  "We' Kendimiz haricinde bir kişi ile beraber kendimizden bahsedeken biz "we" zamirini kullanırız.

   
  My friend and I have started to study English. - Arkadaşım ve ben İngilizce çalışmaya başladık.
   
  We have started to study English. - Biz İngilizce çalışmaya başladık.

  "They' Kendimiz ve hitap ettiğimiz kişilerden/ şeylerden bahsederken onlar "they" zamirini kullanırız.

   
  They are studying the roads. - Onlar yolları onarıyorlar.

  "He, She, It' : Kendimiz ve hitap ettiğimiz kişi dışındaki bir kişiden bahsederken "she,"  "he" veya "it" zamirini kullanırız.

  Ali' den bahsederken Ali diye hitap edebildiğimiz gibi "he" ( o ) diye de hitap edebiliriz.

   
  Aristotle is a Greek philosopher. - Aristotle bir Yunan filozofudur.
   
  He is a Greek philosopher. - O bir Yunan filozofudur.

  Ayşe' den bahsederken Ayşe diye hitap edebildiğimiz gibi "she" ( o ) diye de hitap edebiliriz:

   
  Türkan Şoray is a film star. - Türkan Şoray film yıldızıdır.
   
  She is a film star. - O bir film yıldızıdır.

  Filmden (dişi-eril sınıfına girmeyen varlıklardan) bahsederken film diyebildiğimiz gibi "it" (o) diye de hitap edebiliriz.

   
  Şellale is not as good as you mentioned. - Şellale bahsettiğin kadar iyi değil.
   
  It is not as good as you mentioned. - O bahsettiğin kadar iyi değil.
 2. Nesne konumunda kullanılan şahıs zamirleri: "me, you, us, them, him, her, it" Cümlede nesne olarak kullanılırlar.

  Me - Beni, bana

   
  You should tell me the reason. - Bana sebebini söylemen gerekir.
   
  They understand me. - Onlar beni anlarlar.

  You - Seni, sana, sizi, size

   
  I want to buy a present to you. - Sana hediye almak istiyorum.
   
  I love you. - Seni seviyorum.

  Us - Bizi, bize

   
  Will you please remind us the date? - Tarihi bize hatırlatır mısınız?

  Them - Onları, onlara)

   
  You needn't tell them the truth. - Onları gerçeği söylemene gerek yok.
   
  Please try to understand them. - Lütfen onları anlamaya çalış.

  Him - Onu,ona

   
  I explained Uğur how to mend the radia. - Uğur'a radyoyu nasıl tamir edeceğini gösterdim.
   
  I explained him how to mend it. - Ona radyoyu nasıl tamir edeceğini gösterdim.

  Her - Onu,ona

   
  They didn't show the broken vase to Bahar. - Kırık vazoyu Bahar' a göstermediler.
   
  They didn't show the broken vase to her. - Kırık vazoyu ona göstermediler.

  It - Onu,ona

   
  I prepared the breakfast for you. - Kahvaltıyı senin için hazırladım.
   
  I prepared it for you. - Onu senin için hazırladım.
 3. Aitlik konumunda kullanılan şahıs zamirleri: "mine, yours, his, hers, its, ours, theirs" 

  Mine - Benimki

   
  Your mobile phone is better than mine. - Senin cep telefonun benimkinden daha iyi.

  Yours - Seninki

   
  She doesn't want my support. She wants yours. - O benim desteğimi istemiyor. Seninkini istiyor.

  His - Onunki

   
  That book is his, not yours. - O kitap onunki, seninki değil

  Hers - Onunki

   
  Ayşe is not here but isn' it hers? - Ayşe burada değil ama bu onunki değil mi?

  Its - Onunki

   
  Your remember their old dog? This hut is its. - Onların eski köpeğini hatırlıyor musun?Bu onun kulübe onunki.

  Theirs - Onlarınki

   
  Here is my study. Where is theirs? - İşte benim çalışmam. Onlarınki nerede?

  Ours - Bizimki

   
  Theirs is a more economical car than ours. - Onlarınki bizimkinden daha ekonomik bir araba.
   
  Aitlik konumunda kullanılan zamirlerde tırnak işareti kullanımı yoktur. Onun- its zamiri de bu kurala dahildir. Onun ünü dediğimiz zaman- its fame demeliyiz, it's fame diyemeyiz.
 4. Dönüşümlü zamirler: "myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves" Bu tür zamirler, bazen özne ile fiil arasına çoğu kez "by" edatıyla cümle sonunda kullanılırlar.

  Myself - Kendim, kendimi, kendime

   
  I'm annoyed with myself. - Kendime kızgınım.

By myself = on my own : Kendi kendime

 
Please help me, I can't carry it by myself. - Lütfen bana yardım et, onu kendi kendime taşıyamıyorum.
 
Det: "I'm not myself today." - Bugün bir tuhafım.

Yourself - Kendin, kendini, kendine

 
By yourself = on your own : Kendi kendine
 
Try doing it yourself ; I believe you'll be able to do it by yourself. - Onu kendin yapmayı dene; onu kendi kendine yapabileceğine inanıyorum.

Himself - Kendi, kendisi

 
The manager asked him to control himself. - Müdür ondan kendini kontrol etmesini rica etti.

By himself = on his own : Kendi kendine

 
He found the hospital by himself. - Hastaneyi kendi kendine buldu.

Herself - Kendi, kendisi

 
She herself admitted that it was wrong. - O kendisi bunun yanlış olduğunu itiraf etti.

By herself = on her own : Kendi kendine

 
Meral is only two, but she can write her name by herself. - Meral sadece 3 yaşında ama adına kendi kendine yazabiliyor.

Itself - Kendi, kendisi

 
This washing machine dries itself. - Bu çamaşır makinesi kendisi sıkıyor.

By itself = on its own : Kendi kendine

 
It is just a little dog, it can't do it by itself. - O sadece küçük bir köpek, bunu kendi kendine yapamaz.

Ourselves - Kendimiz, kendimize, kendimizi

 
We enjoyed ourselves very much at the party. - Partide biz kendimiz çok eğlendik.

By ourselves = on our own : Kendi kendimize

 
We have painted the walls by ourselves. - Duvarları kendi kendimize boyadık.

Yourselves - Kendiniz, kendinizi, kendinize

 
Take care of yourselves. - Kendinize iyi bakın.

By yourselves = on your own : Kendi kendinize

 
You have to do your homeworks by yourselves. - Ödevlerinizi kendi kendinize yapmalısınız.

Themselves - Kendileri, kendilerini, kendilerine

 
The students are clever enough to study themselves. - Öğrenciler kendileri çalışacak kadar akıllılar.

By themselves = on their own : Kendi kendilerine

 
They can't look after themselves. - Onlar kendi kendilerine bakamıyorlar.

Henüz oylanmamış. İlk oylayan siz olun!

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz