Kategoriler

Şahıs Zamirleri - Personal Pronouns ( Basit )

I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs...

03/01/2012 12:10:03

Kendim, kendimi, kendime ... gibi ifadelerle ilgili testi çözün


03/01/2012 11:47:00

Nesne konumundaki kişi zamirlerini emir cümleleriyle birlikte çalışın.


03/01/2012 11:26:12

Özne konumundaki kişi zamirlerini tanıma alıştırması


10/13/2010 00:00:00

Nesnel zamirler, cümlede nesne durumunda olan isimlerin yerine kullandığımız sözcüklerdir.                Exercise