Kategoriler

Derecelendirme Zarfları - Adverbs of Degree

Cümlenin tümüne ya da sadece bir sözcüğe daha güçlü anlam katmak için kullandığımız sözcüklerdir. Örn. He was undoubtedly right. – O kesinlikle haklıydı.

02/22/2011 18:19:02

Beraber kullanıldıkları sıfatın, fiilin veya başka bir zarfın anlamını zayıflatıp güçlendirirler. Birşeyin gücünü yada yoğunluğunu ifade etmekte kullanırız. How? How big...? How important...? gibi sorulara cevap verir.


01/22/2010 19:07:58

Oldukça: quite, rather, fairly, pretty Quite: a/an'den önce kullanılabilir. Rather: a/an'den önce de sonra da kullanılabilir. Fairly: ortalamadan fazla ama çok değil. Pretty: quite ama konuşma diline daha yakın - oldukça ama aşırı değil pretty much/well almost (neredeyse) Anlamları benzer olduğu için çoğu zaman birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Ama anlamda ufak değişiklikler olur. sorusun


01/22/2010 12:03:56

Birisi/birşey için söylediğimiz cümlenin bir başkası içinde geçerli olduğunu belirtmek için Türkçe' de Olumlu cümlelerdeki Olumsuz cümlelerdeki TOO - EITHER - SO - NEITHER -ALSO