Derecelendirme Zarfları - Adverbs of degree

02/22/2011 18:19:02

NE KADAR?NE ÖLÇÜDE? - HOW MUCH? TO WHAT EXTENT?

ADVERBS OF DEGREE (DERECELENDİRME ZARFLARI): Beraber kullanıldıkları sıfatın, fiilin veya başka bir zarfın anlamını zayıflatıp güçlendirirler.

fairly, hardly, rather, quite, too, very, extremely, fully, absolutely, completely, just, totally, seriously, surely, certainly, much, very, almost, nearly, enough, scarcely, really

Fiillerin derecelendirilmesi:

He slipped and almost fell. (O kaydı ve neredeyse düşüyordu.)
The village has developed enourmously during recent years. (Son yıllarda köy muazzam şekilde gelişti.)
We quite enjoyed the film. (Biz filmden epeyce hoşlandık.)
He nearly stopped and asked the way. (O neredeyse durdu ve yolu sordu.)
I can hardly expect her to understand. (Onun bunu anlamasını hiç beklemem.)
She was very much impressed by their good manners. (Onların iyi davranışlarından çok fazla etkilenmişti.)

Sıfatların derecelendirmesi: (Burada sıfatların derecelendirilmesi bölümünde verdiğimiz sheetin aynısı olacak istersen o sayfaya link yapalım.) Zarfların derecelendirilmesi:

You should stick the model very carefully. (Maketi çok dikkatli bir şekilde yapıştırman gerekir.)
A computer will do the job much more efficiently. (Bilgisayar işi çok daha fazla etkili yapacaktır.)
He has been working quite a lot these days. (O bugünlerde oldukça çok çalışıyor.)
I know him fairly well. (Onu oldukça iyi tanırım.)

Henüz oylanmamış. İlk oylayan siz olun!

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz