Kategoriler

Yer Zarfları - Adverbs of Place

Yer bildiren kelimelerdir. “abroad, anywhere, here, outside, somewhere, there, underground, upstairs”
 

06/29/2011 00:00:00

Yer zarfları yer bildiren kelimelerdir. Yer zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


05/12/2011 00:00:00

yer zarfları, genellikle fiillerin arkasından gelen; "nereye" ve "nerede" sorularına cevap veren kelimelerdir.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)