Kategoriler

Durum Zarfları - Adverbs of Manner

Eylemlerin nasıl yapıldığını anlatan zarflardır. Örn. Beni sessizce dinle. – Listen to me carefully.

05/01/2011 00:00:00

Durum zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


02/17/2011 22:00:36

Fiillere sorulan "nasıl?" sorusuna cevap veren sözcükler durum zarflarıdır.