Kategoriler

İngilizce Yer Edatları - Prepositions of place

Yer bildiren sözcüklerin başında kullanılan edatları çalışacağınız bu bölümde “in, on, opposite of, between...” gibi edatların açıklamalarını ve kullanım örneklerini göreceksiniz.

03/09/2012 17:10:21

yer edatları ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 19:30:23

at, in, on edatlarının yer sözcükleriyle kullanımıyla ilgili alıştırmayı çözün.


01/22/2010 13:17:31

 in / inside: içinde  on : (bir yüzeyin) üzerinde near : yakınında next to : yanında under :altında  in front of : önünde behind : between ..... and ..... : iki şeyin arasında at : -de, -da opposite : karşısında into : içine He is in his room. (Odasında./ Odasının içinde) My shoes are in the box. (Ayakkabılarım kutunun içinde.) He left the key in the drawer. (Anahtarı çekmecede bıraktı.) There are