Kategoriler

İngilizce Yer Edatları - Prepositions of place

Yer bildiren sözcüklerin başında kullanılan edatları çalışacağınız bu bölümde “in, on, opposite of, between...” gibi edatların açıklamalarını ve kullanım örneklerini göreceksiniz.
 

01/07/2012 00:00:00

Alıştırmada verilen resim yardımıyla boşlukları doldurunuz.


09/06/2010 18:15:14

Verilen fotoğraf yardımıyla prespositions ile ilgili alıştırmayı çözünüz.(in, in front of, behind, near, on)


01/22/2010 13:17:31

 in / inside: içinde  on : (bir yüzeyin) üzerinde near : yakınında next to : yanında under :altında  in front of : önünde behind : between ..... and ..... : iki şeyin arasında at : -de, -da opposite : karşısında into : içine He is in his room. (Odasında./ Odasının içinde) My shoes are in the box. (Ayakkabılarım kutunun içinde.) He left the key in the drawer. (Anahtarı çekmecede bıraktı.) There are

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)