Kategoriler

A-An-The

Bu sözcükler, isimlerden önce kullanılırlar ve genellikle hiçbir anlam eklemezler.

02/28/2012 09:23:01

Kelimelerin başına "a" ya da "an" sözcüklerinden uygun olanı yazın.


03/03/2010 18:36:05

İsim ön sözcükleri, isimlerin önüne gelerek "herhangi bir"liğini anlatır. Sessiz harfle başlayan tekil ve somut isimlerin başına "a" gelir. Sesli harfle başlayıp yine tekil ve somut olan isimlerin başına "an" gelir. Örnekleri çoğaltacak olursak;  ALIŞTIRMALAR:           İsim ön sözcükleri (Articles) A, AN An apple a day keeps a doctor away. (Günde bir elma doktordan uzak tutar.) 


01/21/2010 14:06:13

ÖN SÖZCÜKLER (ARTICLES) A-AN-THE İsimlerin başına belirli olup olmamalarına bağlı olarak bazı önsözcükler getiririz. Bahsettiğimiz tekil,sayılabilen ve somut olan isim için herhangi bir ifadesini düşünüyorsak, bu isimle beraber A -AN A ve An önsözcükleri birşeyden genel olarak bahsettiğimizde kullanılır. Söylenişi sessiz harfle başlayan isimlerden önce herhangi bir şemsiyeye ihtiyacım var. THE The


01/21/2010 13:47:06

önsözcüğünün daha önce bahsi geçen, dinleyiciye ya da okuyucuya daha önceden tanıtılmış bilgiler için kullanıldığını söylemiştik.