(a, an, the) Belirteçler - (a, an, the) Articles

01/21/2010 14:06:13

ÖN SÖZCÜKLER (ARTICLES) A-AN-THE

İsimlerin başına belirli olup olmamalarına bağlı olarak bazı önsözcükler getiririz. Bahsettiğimiz tekil,sayılabilen ve somut olan isim için herhangi bir ifadesini düşünüyorsak, bu isimle beraber "a" veya "an" önsözcüğünü kullanırız. İsmi -i halinde ve belirgin birşey olarak düşünüyorsak "the" ön sözcüğünü kullanırız. Güzel bir gecede gökyüzünü izlediğinizi hayal edin: Ay çok güzel derken ay için "the" kullanırsınız çünkü ay bir tanedir: "The moon is very beautiful." Ama kayan yıldız gördüm derken yıldız için "a" kullanırsınız çünkü bir sürü yıldız vardı: "I saw a shooting star." 

A -AN

A ve An önsözcükleri birşeyden genel olarak bahsettiğimizde kullanılır. Söylenişi sessiz harfle başlayan isimlerden önce "a," sesli harfle başlayan isimlerden önce "an" kullanılır.

Buy a file! (Dosya al! [herhangi bir dosya al])
Tuğba is a teacher. (Tuğba öğretmendir.)
Is there a uniform? (Üniforma var mı?)
 
(uniform yazılışına baktığınızda sesli harfle başlar ama söylenişi sessiz harfle başladığı /yunifo:m/ için önek olarak "a" alır.)
I need an umbrella. (Şemsiyeye ihtiyacım var)

herhangi bir şemsiyeye ihtiyacım var.

Deniz is an inspector. (Deniz denetçidir.)
Bir saat bekleyeceksin (You will wait an hour.)
 
saat yazılışına baktığınızda sessiz harfle başlar ama söylenişi sesli harfle başladığı /auı/ için önek olarak "an" alır.)

THE

The ön sözcüğü ismin -i hallerinde kullanılır. İsmin -i hali o ismi belirginleştirir. Örneğin arkadaşınızdan bir kalem isterseniz

Lütfen bana bir kalem ver. (Please give me a pen.)
dersiniz. Ama eğer onun sizden az önce aldığı kalemi isterken kalemi ver demek isterseniz "Please give me the pen." diye söylemeniz gerekir. "Kalemi" dediğiniz zaman kafanızda belli bir kalem var ve karşınızdaki de bunu biliyor. Konuşmacı ve dinleyen tarafından bilinen isimler ismin -i halinde olmasalar bile the ön sözcüğünü alır. "Pınar' a Buzul Çağı filmini izleyeceğimi" söylediğimi varsayın. Daha sonra karşılaştığımızda Pınar filmin nasıl olduğunu sorarken film için the ön sözcüğünü kullanır çünkü hangi film olduğunu hem o hem ben biliyoruz. "How was the movie?" 

Please control the report! (Raporu kontrol et lütfen!)
You must clean the room. (Odayı temizlemelisin.)
Was the meeting boring? (Toplantı sıkıcı mıydı?)
 
a sample dialogue:

A: Do you want to come with me to the cinema?

B: Oh, why not! Which movie?

A: A film about the relations between a brother and sister. They have an ordinary, monotonous relation. But then the girl disappears and the boy feels guilty, makes a great effort to find his sister. He remembers the past memories and has inner conflicts about the reasons that set apart them long before their physical separation.

B: It sounds interesting.

A: Is ten o'clock okay for you?

B: Great!

2 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz