Kategoriler

İsim Cümlecikleri - Noun Clauses

İsim cümlecikleri (noun clauses) cümle içerisinde özne veya nesneyi bir cümlecikle açıkladığımız cümleciklerdir.

04/07/2011 00:00:00

"that" bağlacıyla yapılan isim cümlecikleriyle ilgili dersi ve örnek cümleleri görmek için tıklayın.


04/07/2011 00:00:00

Soru kelimelerinin bir görevi de cümleleri bağlamaktır. İsim cümleciklerinde soru kelimeleriyle yapılan cümleleri öğrenmek ve örnekleri görmek için tıklayın.


04/07/2011 00:00:00

"if / whether"la yapılan isim cümlecikleriyle ilgili dersi okumak ve örnek cümleleri görmek için tıklayın.


10/06/2010 16:51:13

Combine the sentences into one using noun clauses. Use the words in the brackets. (İsim cümleciklerini kullanarak cümleleri birleştiriniz. Parantez içindeki kelimeleri kullanın. whether ve if kullandığımız cümlelerde "or not" ifadesini kullanmayınız.)


01/22/2010 16:14:50

Cümle içerisinde özne veya nesneyi bir cümlecikle açıkladığımız cümleciklerdir. 2 farklı kullanımları vardır. İsim cümlecikleri ismin yerini tuttukları için cümlede hem nesne hem de özne konumunda kullanılırlar.