Kategoriler

Ettirgen Cümleler - Causative Form

Türkçe'de ettirgen çatı olarak bildiğimiz bu yapı (causative) bir işi başka birisine yaptırmak anlamı verir. İngilizce'de genellikle do, get, make ve have yardımcı fiilleri kullanılarak yapılır. Bu fiillerin anlama ne gibi değişiklikler kattığını ve bu değişikliklerin kullanım açısından farklılıklarını ve örnekleri aşağıdaki derslerde bulabilirsiniz.

10/01/2010 14:12:57

Tükçe emir cümlelerinin İngilizce kaşılıklarını yazınız. İki şekilde çevirisi mümkün olanların her iksini de cevaplayınız. 


08/16/2010 11:52:26

Aşağıdaki cümleleri "have, get, make" kullanarak yeniden yazın.           


01/22/2010 16:26:40

Ettirgen cümleler herhangi bir işin bir başkası tarafından yapıldığını veya yapılacağını ifade ettiğimiz cümlelerdir. Bu cümlelerde işi yaptıracağımız kişiyi söyleyebiliriz de söylemeyebiliriz de. cümlesinde temizletme işini yaptırdığımız kişi de vardır. Oysa İngilizce' de 4 temel fiille ettirgen cümleleri yapabiliriz. Bu fiiller: anlam olarak diğer üçünden farklı bir konuma sahiptir. Sorumluluk v