Kategoriler

İngilizce Şimdiki Zaman - Present Continous Tense

Seni dinliyorum. –yor ekiyle söylediğimiz şu an yapmakta olduğumuz eylemleri anlatan zamandır.

04/04/2012 00:00:00

İngilizce'de şimdiki zamanı nasıl ifade edebildiğinizi ölçen alıştırma.


03/08/2012 16:52:56

"şimdiki zaman"la ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


01/21/2010 19:41:22

İngilizce' de toplam 13 tane zaman vardır. Bunların 4 tanesi İngilizce zamanlar konularında yer almaz . Biz bu bölümde geniş zaman olarak 1, şimdiki zaman olarak 2, gelecek zaman olarak 4 ve geçmiş zaman olarak 6 ayrı yani toplam 13 konu öğreneceğiz. Anadilimizde fiillerin sonuna Bu zaman genel olarak şu anda yapılan işlerden bahsederken kullanılır. Şu anda bu yazıyı okuyorsunuz örneğinde olduğu g


01/21/2010 19:31:58

Anadilimizde fiillerin sonuna -yor eki getirerek oluşturduğunuz zaman İngilizce'de iki farklı zamanla ifade edilebilmektedir.