Kategoriler

Sıfat Cümleciklerinin Kullanımı


10/17/2010 00:00:00

Sıfatlar isimleri niteleyen, özelliklerini anlatan kelimelerdir. Sıfat cümlecikleri ise aynı görevi bir cümleciğin üstlendiği yapılardır.


01/22/2010 15:15:43

Bir kişinin doğrudan söylediği sözleri başkalarına aktarırken aktarım cümlelerini kullanırız. İngilizce'de doğrudan anlatımla söylenen ifadeler farklı zamanlar kullanılarak başkalarına aktarılabilirler. Aktarım cümleleri Aktarım cümleleri yapılırken doğrudan söylenen ifadelerdeki kişi zamirleri ve zamanlar değişime uğrayabilir. Ancak ana fiil olan "ask, tell ve say' geniş zamanda kullanılırsa akta


01/30/2010 15:21:39

               Sıfat cümleciklerini (adjective clause) tamamlayan doğru soru kelimesini seçiniz. 


01/22/2010 15:42:11

       Başka özne ile kurduğumuz sıfat cümleciklerinde whom zamirini kullanmayabiliriz. Eğer sıfat cümleciğini bir iyelik zamiyle oluşturacaksak nesneler için de kullanılabilir. I met a man. His wife works in the hospital. İnsanlardan bahsederken She helped an old man. He is 87 years old. Cansız varlıkları ve hayvanları açıklarken     Neden bildiren yan cümleciklerde WHO  WHOSE THAT WHICH / THAT