Sıfat Cümlecikleri - Relative Clause

01/22/2010 15:42:11

Sıfat cümlecikleri isimleri açıklamak için kullandığımız cümlelerdir. Bu cümlecikleri  " who, which, that, whom, whose, where, when ve  " why zamirleriyle birlikte kullanabildiğimiz gibi bazen de hiçbir zamir kullanmaksızın oluşturabiliriz.

Öncelikle Türkçe'de isimden once kullanılan sıfat cümleciklerinin İngilizce' de isimde sonra kullanıldığını bilmelisiniz.

Örneğin  " konuşan kız İngilizce' de  " the girl who is talking olarak ifade olur.

İnsanları açıklarken  " who, whom veya  " whose kullanılır.

WHO

The children who read a book  have richer imagination world. (Kitap okuyan çocukların hayal dünyaları daha zengin olur.)

Bu cümlede çocukların hangi çocuklar olduğunu belirtmek için sıfat cümleciği kullanılmış . İşte bu sıfat cümleciğini İngilizce'de  " who zamiri yardımıyla kurarız

My mother,who is an English Language teacher, has written GulumseSmile. ( İngilizce öğretmeni olan annem GulumseSmile kitabını yazdı. )
The manwho is waiting over thereis asking the results. ( Şurada bekleyen adam sonuçları soruyor )

WHOM

Eğer bir insanı açıklarken başka bir özne kullanıyorsak sıfat cümleciğini whom ile kurarız.

The student whom the teacher is shouting is very naughty. ( Öğretmenin bağırdığı öğrenci çok yaramaz. )

Burada öğrenciyi açıklarken başka bir özne olan öğretmeni kullandık.

Do you know the boy whom Deniz is talking? (Deniz' in konuştuğu çocuğu tanıyor musun?)
Is there anyone whom I can consult? (Danışabileceğim birisi var mı?)

Başka özne ile kurduğumuz sıfat cümleciklerinde whom zamirini kullanmayabiliriz.

My friend you met in my house  lives in Bursa. (Evimde tanıştığın arkadaşım Bursa' da yaşıyor.)
A barometer is an instrument which can measure atmospheric pressure. (Barometre atmosfer basıncını ölçebilen bir araçtır.)

WHOSE

Eğer sıfat cümleciğini bir iyelik zamiyle oluşturacaksak "whose" kullanılır.

 "Whose" nesneler için de kullanılabilir.

The girl is looking for you. Her bag is purple. (Kız seni arıyor. Onun çantası mor.)
The girl whose bag is purple  is looking for you. (Çantası mor renkli olan kız seni arıyor)

I met a man. His wife works in the hospital.

I met a man whose wife works in a hospital. (Eşi hastahanede çalışan bir adamla tanıştım.)
I find a wallet whose colour is grey. (Rengi gri olan bir cüzdan buldum.)

THAT

İnsanlardan bahsederken "that" kullanılarak da sıfat cümlecikleri kurulabilir. "That" in kullanım olarak "who" dan tek farkı "who" nun sadece insanlar için, "that" in ise canlı ve cansız varlıklar için kullanılabilmesidir.

I saw a woman that wears a red summer dress in the midst of the winter. (Kışın ortasında kırmızı yazlık bir elbise giymiş bir kadın gördüm.)

She helped an old man. He is 87 years old.

The old man who(m)/that she helped is 87 years old. (Yardım ettiği yaşlı adam 87 yaşında.)

Cansız varlıkları ve hayvanları açıklarken "which" ve "that" kullanılır. İyelik zamiriyle oluşturulacak cümlelerde ise "whose" ve "of which" kullanılır.

WHICH / THAT

This is the movie which/that I like most. ( Bu en sevdiğim film. )
The story which you've written  is brillant. ( Yazdığın öykü muhteşem. )
The monkey that we saw in the zoo  fled from the zoo. ( (Hayvanat bahçesinde gördüğümüz maymun kaçmış.) )

WHOSE / OF WHICH

Cansız varlıkların ya da hayvanların sahip oldukları şeylerden bahsederken bilindik iyelik zamiri yerine of which ya da daha nadiren whose kullanırız

The cat whose tail is cut  seems a bit crazy. ( Kuyruğu kesilen kedi biraz çılgın görünüyor. )
The birds of which voices are beautiful  are very valuable. ( Sesleri güzel olan kuşlar çok değerli. )
The luggage of which weight  is over 25 kilos will not be accepted. ( Ağırlığı 25 kilodan fazla olan bagaj kabul edilmeyecek. )

Zaman, yer ve neden bildiren sıfat cümleciklerinde ise zaman için  " when, yer için  " where, ve neden cümlecikleri için  " why kullanırız.

WHEN

Zaman bildiren isim öbeklerinin tanımlanmasında  " when ya da duruma göre  " in which, ya da  " at which,  " on which kullanılır.

Yesterdaywas the day when/on which we met first time. ( Dün buluştuğumuz ilk gündü. )
She said that she didn't forget the year when/in which the earthquake caused great damage. ( Deprem büyük yıkıma sebep olduğu yılı unutmadığını söyledi. )
Ali went to the cinema the night when the letter came. ( Mektubun geldiği gece Ali sinemaya gitmişti. )

WHERE

Yer bildiren isim öbeklerinin sıfat cümlecikleri  " where ya da duruma göre  " in which,  " at which ya da  " on which kullanılarak oluşturulur.

A cinema is a place where/at which you can see films. ( Sinema film izleyebileceğiniz bir mekandır. )
The city where/in which you stayed last summer  is the very interesting choice. (Geçen yaz kaldığın şehir çok ilginç bir tercihti.)
The picture is on the wall where/on which there is a huge mark. (Resim üzerinde kocaman bir iz olan duvarda asılı.)

WHY

Neden bildiren yan cümleciklerde "why,"  "the reason why" kalıbıyla ya da "the reason for which" kalıbıyla birlikte kulanılır.

He knows the reason why she doesn't want to marry. (Onun neden evlenmek istemediğini biliyor.)
I cannot find the reason why/the reason for which teachers don't give high marks to the students. (Ögretmenlerin neden ögrencilere yüksek notlar vermediğini bulamıyorum.)
You should tell the reason why you cannot help us. (Bize neden yardım edemediğini anlatmak zorundasın.)

4 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 3,75

Oyla!

  • Kerim58 Kerim58 : 04/16/2011 13:26:02
    Arkadaşlar şu which who ... onların hangisiinde kullanıldığını bilen var mı?
1 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz