english


03/30/2011 15:14:44

Temelde Aynı soruyu herhangi bir anlam değişikliği olmaksızın which ile de sorabiliriz. Aralarındaki fark ise şudur: Sınırsız veya belirsiz sayıda bir ihtimalden bahsediyorsak what soru kelimesini, sınırlı sayıda seçenekten bahsediyorsak which soru kelimesini kullanırız. What book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) Which book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) W


02/26/2010 00:00:00

Çoğumuz İngilizce öğrenmeyi ya işimizden sebep zorunlu olarak ya da kişisel gelişim olarak gerekli düşünür ve ardından hemen araştırmaya gireriz. Acaba en iyi nerede ve nasıl öğrenilir? Çevreden edindiğimiz bilgilerin doğrultusunda işe başlar ve biraz bekledikten sonra yapamıyacağımıza karar verdiğimizde yarım bırakırız.. Diğer bir deyişle hayal kırıklığına uğrarız. Böyle bir durumdan kaçınmak içi


01/22/2010 15:42:11

       Başka özne ile kurduğumuz sıfat cümleciklerinde whom zamirini kullanmayabiliriz. Eğer sıfat cümleciğini bir iyelik zamiyle oluşturacaksak nesneler için de kullanılabilir. I met a man. His wife works in the hospital. İnsanlardan bahsederken She helped an old man. He is 87 years old. Cansız varlıkları ve hayvanları açıklarken     Neden bildiren yan cümleciklerde WHO  WHOSE THAT WHICH / THAT  


01/22/2010 15:26:45

İngilizce'de soru cümleleri aktarılırken Where are you going? (Nereye gidiyorsun?) My father asked me where I was going. (Babam nereye gittiğimi sordu.) What is his name? (Onun adı nedir?) Aylin asked what his name is. (Aylin onun adının ne olduğunu sordu.) Did you go to the concert last night? (Dün gece konsere gittiniz mi?) They asked if / whetherwe had gone to the concert previous night. (Dün


01/22/2010 15:11:21

Duyduklarımızı nadiren aynı kelimeleri kullanarak anlatırız, genelde olayı özetler, asıl fikri veririz. Kendi görüşümüzü desteklemek için çoğu zaman bir konuda kendi fikirlerimizle birlikte başkalarının görüşlerini de anlatırız. Ya da daha basitçe sadece bir başkasının söylediğini aktarırız. Buna reported ya da Genellikle zamanı değiştiririz. Eğer aktarılan eylem geniş zaman, yakın geçmiş zaman ya


01/22/2010 14:59:50

Edilgen cümleler nesnenin cümle başında kullanılıp öznenin isteniyorsa cümle sonuna "by" ile eklendiği cümlelerdir.


01/22/2010 14:52:56

Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Soru zamirleri, ismin yeri tutan soru kelimeleridir. İngilizce'de beş tane soru zamiri vardır: what, which, who, whom ve whose. nesneleri sorarken kullanılır. insanlar ve nesler hakkında sorurarken kullanılır. insanlar hakkında sorarken kullanılır. insanlar için de nesneler de için de kullanılabilir, aitlik ifade eder. insanlar için kullanılır.  What  is i


01/22/2010 14:43:12

Sevinç, üzüntü, şaşkınlık, acıma, öfke gibi duyguları ifade eden seslerdir. Genellikle ünlem işareti ile kullanılırlar. Konuşma dilinde yazı dilindekine göre çok daha fazla kullanılırlar. İngilizce'deki ünlemler ise şunlardır: