Kategoriler

Eklenti Soruları - Tag Questions

Tag questions (eklenti soruları) Türkçe’de “değil mi?” / “tamam mı?” olarak kullandığımız ifadelerdir. İngilizce de bu ifadeyi cümlenin zamanına uygun yardımcı fillinin soru haline dönüştürerek yaparız. Cümle olumsuzsa question tag olumlu, cümle olumluysa question tag olumsuz olur.

10/11/2010 15:04:39

Eklenti soruları bizim kendi yorumumuzu söyleyip onay için kullandığımız sorulardır. Türkçe'de "değil mi?", "tamam mı?" ifadeleriyle yaparız.


02/12/2010 18:47:05

                       Fill in the blanks with approppriate question tag. (Boşlukları uygun eklenti sorusuyla doldurunuz.) 


01/22/2010 19:15:08

/  Öneri Cümlelerinde Günlük Konuşmada Bazen Şu Kullanımları da Vardır