Kategoriler

Eklenti Soruları - Tag Questions ( İleri )

Tag questions (eklenti soruları) Türkçe’de “değil mi?” / “tamam mı?” olarak kullandığımız ifadelerdir. İngilizce de bu ifadeyi cümlenin zamanına uygun yardımcı fillinin soru haline dönüştürerek yaparız. Cümle olumsuzsa question tag olumlu, cümle olumluysa question tag olumsuz olur.

01/22/2010 19:15:08

/  Öneri Cümlelerinde Günlük Konuşmada Bazen Şu Kullanımları da Vardır