Kategoriler

Sıfatlarda Karşılaştırma - Comperatives & Superlatives

İsimlerin özelliklerinin birbirleri ile karşılaştırıldığı cümlelerdir.
 

06/01/2012 00:00:00

Sıfatlarda karşılaştırma konusu ile ilgili alıştırmayı çözün


01/15/2012 00:00:00

Sıfatlarla karşılaştırma yapmak için verilen resimlerden yararlanıp boşlukları doldurunuz.


06/03/2011 00:00:00

Türkçe'de "kadar" anlamını veren "as .. as" yapısıyla kullanılan İngilizce deyimlerle ilgili alıştırmayı çözün.


06/02/2011 00:00:00

Türkçe'de "kadar" anlamını veren "as .. as" yapısıyla kullanılan İngilizce deyimleri görün.


10/13/2010 12:56:29

          Fill in the blanks with comperative form of the adjectives in the brackets. Use as ... as. (Boşlukları doldurmak için parantez içindeki sıfatları kullanın. as ... as (kadar) yapısıyla uygun şekilde doldurun.) 


07/28/2010 11:12:13

Boşlukları doldurmak için big x 4, long x 2, developed x 2, large, crowded, old, popular, high, short sıfatlarını kullanın.               


02/03/2010 17:09:52

"as ... as" yapısının birden çok işlevi vardır. 1. Karşılaştırma yapmak için kullanılır. 2. 'as soon as' ve 'as long as' bağlaç olarak da kulanılır. 'as soon as'  "as .... as" Yapısı I'm not as young as you, slow down. (Senin kadar genç değilim, yavaşla.) Jane works as hard as Gwen, but she has a problem with her style of working. (Jane de Gwen kadar çok çalışıyor ama onun çalışma tazrında bir pro


01/21/2010 17:25:56

Karşılaştırdığımız iki şeyin eşit olup olmadığını belirtmek için kullanılır. - burada karşılaştırdığımız özellik yani sıfat cold kelimesidir. Bu kelimeden önce ve sonra Comperatives I- As ... as: Kadar A tiger is as wild as a lion. (Kaplan aslan kadar vahşidir.) Ottoman Empire is not as old as Seljuk (Osmanlı İmpatarotluğu Selçuk kadar eski değildir.) Is silver as dear as gold? (Gümüş altın kadar

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)