Kategoriler

Belgisiz Zamirler - Indefinite Pronouns

anybody, anyone, each, either, none, someone, somebody, both, everyone, no one, neither, many, few, several, one...

03/08/2012 18:53:30

Belgisiz zamirlerin farklı kullanımlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 17:23:46

Birisi, bir yer, bir şey, hiçkimse, hiçbir yer, hiçbir şey anlamlarına gelen bu zamirlerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 14:46:59

belgisiz zamirlerden "somebody, something ve somewhere" ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


07/05/2010 15:46:27

WHAT WENT WRONG? Read this funny story about indefinite pronouns.


02/10/2010 19:42:48

             Fill in the blanks with English of the sentences. Be careful about the indefinite pronouns! (Boşluklara cümlelerin İngilizcesini yazınız. Belgisiz zamirlere dikkat!) 


02/01/2010 20:06:52

adını verir. 2 yıl sonra muhtarın bir çocuğu daha olur ve yine yaşlı bilgeye götürürler. Yaşlı bilge bu kez Bundan 12 ay sonra muhtarın bir veledi daha peydahlanır. Fakat bu çocuk sarışın ve mavigözlüdür. Buna bir anlam veremezler fakat yine de bilgeye götürürler. Bilge ise bebeğinadını hemen koyar: Something: bir şey I want to tell you something. - Sana bir şey söylemek istiyorum. Someone: birisi


01/30/2010 17:37:02

INDEFINITE PRONOUNS - BELGİSİZ ZAMİRLER Chinese Names - Annie Wan (Anyone) Caller : Operator : Caller: Operator: Caller: Operator: Caller: Operator: Caller: Operator: Caller: Someone - Anyone - No one - Everyone


01/21/2010 17:50:37

Belgisiz zamirler : Everybody, everything, somebody, something, anybody, anything, another, the other, the others, others, each other kelimelerinden oluşur.