Kategoriler

Dilek Kipi - Wish

Türkçe’de keşke diye ifade ettiğimiz cümleleri İngilizce’de temel olarak wish veya if only cümleleri ile yaparız. Bu yapı İngilizce’de temel olarak üç ayrı zaman için üç ayrı şekilde kullanılır: Şu an, gelecek ve geçmiş.

10/11/2010 11:41:50

Keşke cümleleri pişmanlık ve hayallerimizi anlattığımız cümlelerdir.


02/22/2010 19:22:30

Aşağıdaki durumlar için wish - If only (keşke) ile cümleler yazın.


01/22/2010 14:30:35

Türkçede keşke diye ifade ettiğimiz cümleleri ingilizcede temel olarak Bu yapı İngilizce'de temel olarak üç ayrı zaman için üç ayrı şekilde kullanılır. Şu an için istediğimiz keşkelerimiz. / Geçmişe yönelik keşkelerimiz. ten sonra geçmiş zaman yapısı ( had-fiil3) kullanılır. Geleceğe yönelik keşkelerimiz. ten sonra would kullanılır. Bu yapı aynı zamanda memnuniyetsizlik bildirirken de kullanılır.