Kategoriler

İyelik - İsimlerde Aitlik - Possession

Birine veya bir şeye ait isimlerin gösterilme şeklidir. İsmin arkasındaki "-in,-ın" eki aitlik ekidir. enflasyonun etkisi

10/12/2010 12:06:13

İyelik bildiren sözcükler Türkçe'de de sıklıkla kullandığımız sözcüklerdir. Dilde pratiklik sağlar. Çok yaygın kullanılır ve temel konulardan biridir. Kişilerin doğrudan adını söylemek yerine bu sözcükleri kullanırız. Arkasından isim alanlara iyelik sıfatı denir. Biz aynı anlamı isimlerin arkasına eklediğimiz eklerle verirken, İngilizce'de ayrı ayrı sözcükler kullanılır. Bunlar: