Aitlik-İyelik - Possessives

03/17/2010 13:57:37

AİTLİK -İYELİK (Possessives)

Birine veya bir şeye ait isimlerin gösterilme şeklidir. İsmin arkasındaki "nin " eki aitlik ekidir. Türkçe ve İngilizcede 3 çeşittir.

1. İsim aitlik : Fatih'in kitabı- kitapları

2. Sıfat aitlik : Onun kitabı ( İsimleri tanımlayan tüm sözcükler sıfattır.)

3. Zamir aitlik: Onunki ( Şahıs ve ismin yerine kullanılan sözcükler zamirdir.)

 
İSİMLERDE: İsimlerin sonuna " S" ekleyerek veya "of" sözcüğüyle:
 
"OF" Genelde cansız isimlerin aitliğinde kullanılır. "Of" sözcüğünün önündeki sözcük daima öznedir.
 
Makamlarda : Hiç bir ek almadan da kullanılır.
 
SIFATLARDA: Sıfat aitlikler 7 tanedir. My, your, his, her, its, our, their . Bu sıfatlar mutlaka bir isimleri tanımlarlar. "His ve its" dışındakiler yalnız başına asla kullanılmazlar.
  • Evim - My house
  • Evin - eviniz Your house
  • Evi - Bayan için- Her house, Bay için - His house, diğer tekil isimler için its house
  • Evimiz - Our house
  • Evleri - Their house
 

ZAMİRLERDE:Zamir aitlikler 7 tanedir. hem şahsın hemde ismin birlikte yerini tutarlar. Türkçede "ki" ekiyle kullanılır ve isimden asla ayrı yazılmazlar. Zamir aitliklerde asla kesme işareti yoktur. tekil veya çoğul olarak kullanılırlar. Bunu arkalarından gelen yardımcı fiil veya fiil belirler.

Benimki burada. Mine is there. Benimkiler burada. Mine are there.

  • Benimki: Mine
  • Seninki- sizinki : Yours
  • Onunki : Bayan için- Hers, Bay için - His, diğer tekil isimler için its
  • Bizimki: Ours
  • Onlarınki: Theirs
 
İsim aitlik: Ahmet's car
 
Sıfat aitlik: His car
 
Zamir aitlik: His.

1 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz