Kategoriler

İngilizce Gelecek Zaman - Future Tense

Türkçede -ecek, -acak ekleri ile ifade edilir.

03/24/2012 18:18:00

Gelecek zaman anlamı veren "will" ve "going to" yardımcı fiilleriyle ilgili alıştırmayı çözün.


03/09/2012 09:41:56

gelecek zaman "will" yapısı ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/05/2010 21:26:39

Bütün şahıslarda kullanılır. Fiili yalın yani emir haliyle alırlar. Olumsuz şekli "will not" veya "won't" olarak kullanılır.


01/21/2010 19:38:35

İngilizcede gelecek zaman için dört farklı yapıyı kullanırız. Bu dört yapı da Konuşma anında karar verdiğimiz zaman. Umut, korku, teklif, söz, uyarı, tahmin, rica, yorumlarda kullanılır. Kesinliği olmayan durumlarda. Yakın gelecekte olacak olaylarda. Planlı olaylarda. Kesin olaylarda. Planlı yakın gelecek için simdiki zaman kullanılır. Bir program dahilinde yapılacak işlerde. Otobüs vb araçların t