Kategoriler

Eklenti Soruları - Tag Questions ( Orta )

Tag questions (eklenti soruları) Türkçe’de “değil mi?” / “tamam mı?” olarak kullandığımız ifadelerdir. İngilizce de bu ifadeyi cümlenin zamanına uygun yardımcı fillinin soru haline dönüştürerek yaparız. Cümle olumsuzsa question tag olumlu, cümle olumluysa question tag olumsuz olur.

02/12/2010 18:47:05

                       Fill in the blanks with approppriate question tag. (Boşlukları uygun eklenti sorusuyla doldurunuz.)