Kategoriler

İngilizce'de Zamirler - Pronouns ( Orta )

Zamirler, dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır.

03/08/2012 18:53:30

Belgisiz zamirlerin farklı kullanımlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


10/19/2010 10:51:33

               Put "myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves" in the blanks. (Boşluklara "kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri" anlamına gelen yanda koyu yazılmış kelimelerden uygun olanını yazınız.) 


02/09/2010 19:51:57

Fill in the blanks with one of appropriate demonstratives "that, this, these, those" (Boşlukları uygun işaret zamirlerinden biriyle dolduruz: "that, this, these, those") Fill iin the blanks with English of the sentences. Be careful about the demonstarative pronouns! (Boşluklara cümlelerin İngilizcesini yazınız. İşaret zamirlerine dikkat!!)


01/21/2010 17:59:56

Zamirler dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır. Zamir konusunu: Şahıs Zamirleri 


01/21/2010 17:50:37

Belgisiz zamirler : Everybody, everything, somebody, something, anybody, anything, another, the other, the others, others, each other kelimelerinden oluşur. 


01/21/2010 17:48:29

By myself = on my own : Kendi kendime Yourself - Kendin, kendini, kendine Himself - Kendi, kendisi By himself = on his own : Kendi kendine Herself - Kendi, kendisi By herself = on her own : Kendi kendine Itself - Kendi, kendisi By itself = on its own : Kendi kendine Ourselves - Kendimiz, kendimize, kendimizi By ourselves = on our own : Kendi kendimize Yourselves - Kendiniz, kendinizi, kendinize By