Kategoriler

İngilizce'de Zamirler - Pronouns

Zamirler, dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır.

10/13/2010 00:00:00

Nesnel zamirler, cümlede nesne durumunda olan isimlerin yerine kullandığımız sözcüklerdir.                Exercise 


07/05/2010 15:46:27

WHAT WENT WRONG? Read this funny story about indefinite pronouns.


02/26/2010 00:00:00

Choose the correct answer. (Doğru cevabı seçiniz.)                Soru Zamirleri Alıştırma - Interrogative Pronouns Exercise 


02/10/2010 19:42:48

             Fill in the blanks with English of the sentences. Be careful about the indefinite pronouns! (Boşluklara cümlelerin İngilizcesini yazınız. Belgisiz zamirlere dikkat!) 


02/09/2010 19:51:57

Fill in the blanks with one of appropriate demonstratives "that, this, these, those" (Boşlukları uygun işaret zamirlerinden biriyle dolduruz: "that, this, these, those") Fill iin the blanks with English of the sentences. Be careful about the demonstarative pronouns! (Boşluklara cümlelerin İngilizcesini yazınız. İşaret zamirlerine dikkat!!)


02/01/2010 20:06:52

adını verir. 2 yıl sonra muhtarın bir çocuğu daha olur ve yine yaşlı bilgeye götürürler. Yaşlı bilge bu kez Bundan 12 ay sonra muhtarın bir veledi daha peydahlanır. Fakat bu çocuk sarışın ve mavigözlüdür. Buna bir anlam veremezler fakat yine de bilgeye götürürler. Bilge ise bebeğinadını hemen koyar: Something: bir şey I want to tell you something. - Sana bir şey söylemek istiyorum. Someone: birisi


01/30/2010 17:37:02

INDEFINITE PRONOUNS - BELGİSİZ ZAMİRLER Chinese Names - Annie Wan (Anyone) Caller : Operator : Caller: Operator: Caller: Operator: Caller: Operator: Caller: Operator: Caller: Someone - Anyone - No one - Everyone