Düzensiz Fiiller Listesi - Irregular Verbs List

02/03/2010 18:01:06

Düzensiz Fiiller - Irregular Verbs

3 hali değişmeyen fiiller:

to bet: bahse girmek
to broadcast: radyo veya televizyonda yayımlamak
to cost: malolmak
to cut: kesmek
to fit: uymak, uydurmak
to hurt: yaralamak, canını yakmak
to let: izin vermek
to put: koymak, yerleştirmek
to set: kurmak, ayarlamak
to spread: yaymak, sermek
to shut: kapamak
to hit: vurmak
to read[ri:d] - read[red]: okumak
to burst: patlamak
to rid: kurtarmak, gidermek
to shed: dökmek, saçmak
to split: dağıtmak, bölmek

2. ve 3. halinde son harfi -t olan fiiller:

to lend - lent: ödünç vermek
to send - sent: göndermek
to spend - spent: harcamak
to build - built: inşa etmek
to burn - burnt: yakmak
to learn - learnt: öğrenmek
to spoil - spoilt: şımartmak
to smell - smelt: koklamak
to dream - dreamt: hayal etmek
to mean - meant: ifade etmek
to keep - kept: tutmak, sürdürmek
to sleep - slept: uyumak
to feel - felt: hissetmek
to leave - left: ayrılmak
to meet - met: buluşmak
to sweep - swept: süpürmek
to lose - lost: kaybetmek
to deal - dealt: ilgilenmek
to spell - spelt: hecelemek
to spill - spilt: dökmek, düşürmek
to get - got: almak, tedarik etmek
to light - lit: aydınlatmak
to shoot - shot: ateş etmek
to sit - sat: oturmak

2. ve 3. halinde son harfi -d olan fiiller:

to sell - sold: satmak
to tell - told: söylemek
to find - found: bulmak
to feed - fed: beslemek
to have - had: sahip olmak
to hear - heard: duymak
to lay - laid: sermek, yaymak
to pay - paid: ödemek
to say - said: söylemek
to speed - sped: hızlı gitmek
to stand - stood: ayakta durmak
to understand - understood: anlamak
to slide - slid: kaymak, kaydırmak
to hold - held: tutmak
to lead - led: rehberlik etmek

2. ve 3. halinde sonu -ght olan fiiller:

to bring - brought: getirmek
to buy - bought: satın almak
to catch - caught: yakalamak
to fight - fought: kavga etmek
to seek - sought: araştırmak
to teach - taught: öğretmek
to think - thought: düşünmek

2. hali -ew 3. hali -own olan fiiller:

to blow - blew - blown: esmek, üflemek
to fly - flew - flown: uçmak
to grow - grew - grown: büyümek, gelişmek
to know - knew - known: bilmek
to throw - threw - thrown: fırlatmak

2. halinde -o 3. halinde -o...-en kullanılan fiiller:

to break - broke - broken: kırmak
to choose - chose - chosen: seçmek
to speak - spoke - spoken: konuşmak
to steal - stole - stolen: çalmak
to wake - woke - woken: uyandırmak

2. halinde -o 3. halinde -i...-en kullanılan fiiller:

to drive - drove - driven: sürmek
to ride - rode - ridden: sürmek, binmek
to rise - rose - risen: yükselmek, çıkmak
to write - wrote - written: yazmak

2. halinde -a 3. halinde -u kullanılan fiiller:

to begin - began - begun: başlamak
to drink - drank - drunk: içmek
to sink - sank - sunk: batmak
to swim - swam - swum: yüzmek
to ring - rang - rung: ses vermek, çalmak
to sing - sang - sung: şarkı söylemek
to run - ran - run: koşmak

3. halinde -en kullanılan fiiller:

to beat - beat - beaten: galip gelmek
to bite - bit - bitten: sokmak, ısırmak
to eat - ate - eaten: yemek
to fall - fell - fallen: düşmek
to forbid - forbade - forbidden: yasaklamak
to forget - forgot - forgotten: unutmak
to forgive - forgave - forgiven: affetmek
to freeze - froze - frozen: çok üşümek, buz tutmak
to give - gave - given: vermek
to hide - hid - hidden: saklamak
to see - sawn - seen: görmek
to shake - shook - shaken: sallamak
to take - took - taken: almak

Diğer düzensiz fiiller:

to shine - shone: parlamak
to stick - stuck: yapıştırmak
to strike - struck: darbe indirmek
to grind - ground: çekmek, öğütmek
to make - made: yapmak
to sting - stung: (arı) sokmak
to hang - hung: asmak, sarkıtmak
to win - won: kazanmak
to tear - tore - torn: yırtmak
to wear - wore - worn: giymek
to swear - swore - sworn: yemin etmek, küfretmek
to come - came - come: gelmek
to draw - drew - drawn: çizmek
to show - showed - shown: göstermek
to be - was/were - been: olmak
to do - did - done: yapmak
to go - went - gone: gitmek
to spring - sprang - sprung: ileri atılmak, çıkmak
to sew - sewed - sewn: dikiş dikmek
to lie - lay - lain: uzanmak

4 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,50

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz