Kategoriler

Sıfat Cümleciklerinde İndirgeme - Reduction of Relative Clauses ( İleri )


05/08/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses - Sıfat cümleciklerinde kısaltma. Eğer who, which, that ... kelimlerinden sonra başka bir özne geliyorsa bu kelimeler atılabilir.