Kategoriler

Sıfat Cümleciklerinde İndirgeme - Reduction of Relative Clauses ( Orta )


05/25/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses active and passive - Sıfat cümleciklerinde kısaltma etken ve edilgen cümleler


04/26/2011 09:49:00

Reduction of relative clauses - Preposotions / Sıfat cümleciklerinin kısaltılması - edatlar