Kategoriler

İndirgenen Yapılar - Reduced Clauses ( İleri )

Klasik yapıların kısaltılarak kullanılmasına indirgenen yapı denir. Örneğin: “The boy who has a hat is your new teacher.” Cümlesini indirgemek için “The boy with the new hat is your teacher.”

05/08/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses - Sıfat cümleciklerinde kısaltma. Eğer who, which, that ... kelimlerinden sonra başka bir özne geliyorsa bu kelimeler atılabilir.