Kategoriler

Sıfat Cümlecikleri - Adjective Clauses ( Test )

Sıfat cümlecikleri (adjective clauses) isimleri açıklamak için kullandığımız cümlelerdir. Bu cümlecikleri "who, which, that, whom, whose, where, when" ve "why" zamirleriyle birlikte kullanabildiğimiz gibi bazen de hiçbir zamir kullanmaksızın oluşturabiliriz.

01/30/2010 15:21:39

               Sıfat cümleciklerini (adjective clause) tamamlayan doğru soru kelimesini seçiniz.