Kategoriler

Sıfat Cümlecikleri - Adjective Clauses ( Orta )

Sıfat cümlecikleri (adjective clauses) isimleri açıklamak için kullandığımız cümlelerdir. Bu cümlecikleri "who, which, that, whom, whose, where, when" ve "why" zamirleriyle birlikte kullanabildiğimiz gibi bazen de hiçbir zamir kullanmaksızın oluşturabiliriz.

05/25/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses active and passive - Sıfat cümleciklerinde kısaltma etken ve edilgen cümleler


04/26/2011 09:49:00

Reduction of relative clauses - Preposotions / Sıfat cümleciklerinin kısaltılması - edatlar


10/17/2010 00:00:00

Sıfatlar isimleri niteleyen, özelliklerini anlatan kelimelerdir. Sıfat cümlecikleri ise aynı görevi bir cümleciğin üstlendiği yapılardır.


01/30/2010 15:21:39

               Sıfat cümleciklerini (adjective clause) tamamlayan doğru soru kelimesini seçiniz. 


01/22/2010 15:42:11

       Başka özne ile kurduğumuz sıfat cümleciklerinde whom zamirini kullanmayabiliriz. Eğer sıfat cümleciğini bir iyelik zamiyle oluşturacaksak nesneler için de kullanılabilir. I met a man. His wife works in the hospital. İnsanlardan bahsederken She helped an old man. He is 87 years old. Cansız varlıkları ve hayvanları açıklarken     Neden bildiren yan cümleciklerde WHO  WHOSE THAT WHICH / THAT