Kategoriler

Sıfat Cümlecikleri - Adjective Clauses ( Basit )

Sıfat cümlecikleri (adjective clauses) isimleri açıklamak için kullandığımız cümlelerdir. Bu cümlecikleri "who, which, that, whom, whose, where, when" ve "why" zamirleriyle birlikte kullanabildiğimiz gibi bazen de hiçbir zamir kullanmaksızın oluşturabiliriz.
Seçtiğiniz filtreye göre kayıt bulunamamıştır