Bağlaç, Edat, Zarf Kullanımları - Conjunction, Prepositon, Adverb Usages

02/03/2010 22:04:54

Bağlaçlar:

Although: -rağmen

Although we are tired, we are still working. (Yorgun olmamıza rağmen hala çalışıyoruz.)

Whereas: oysa

You ate two hamburgers, whereas I had only a small sandwich. (Sen iki hamburger yedin, oysa ben sadece küçük bir sandviç.)

However: ne var ki, oysa, ancak

He was feeling bad, however he went to work. (Kendini kötü hissediyordu, ne var ki işe gitti.)

In spite of: -e rağmen

We are still doing well in spite of the previous failure. (Bir önceki başarısızlığımıza rağmen iyi gidiyoruz.)

Despite: -e rağmen

Her voice was shaking despite all her efforts to control it. (Tüm kontrol etme çabalarına rağmen sesi titriyordu.)

Zarflar:

İngilizce Present Perfect Tense (özne+have-has+fiil3) veya İngilizce Present Perfect Continuous Tense (özne+have-has+been+fiiling) ile kullanılan zaman zarfları:

just: henüz,şimdi

I have just finished. (Şimdi bitirdim.)

already: çoktan, zaten

I have already sent. (Çoktan gönderdim.)

yet: henüz(olumsuz )

I haven't finished yet. (Henüz bitirmedim.)

never: hiç

They have never gone to Macedonia. (Makedonya' ya hiç gitmemişler.)

ever: hiç ( soru)

Have you ever seen a tiger? (Hiç kaplan gördün mü?)

so far/up to now: şimdiye kadar

I have tried five time so far/ up to now. (Şimdiye kadar beş kere denedim.)

for: şu kadar zamandır

I have been living in İstanbul for 8 years. (8 yıldır İstanbul' da yaşıyorum.)
They have known the truth for two days. (Gerçeği iki gündür biliyorlar.)

since: şu zamandan beri

We haven't seen you since yesterday. (Dünden beri seni görmedik.)
You have been reading since morning. (Sabahtan beri okuyorsun.)

lately/recently: son zamanlarda

We have been discussing so much recently-lately. (Son zamanlarda çok tartışıyoruz.)
Have you seen Metin lately/recently? (Son zamanlarda Metin' i gördün mü?)

5 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,60

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz