Kategoriler

Edilgen Cümleler - Passive Sentences ( Basit )

Eylemi yapan bilinmiyorsa, önemsizse veya çok belirginse; yapılan işlerin daha önemli olduğu durumlarda; anlatıma resmi ifade katmak veya eylemi kişisel olmaktan kurtarmak için; ya da özneyi vurgulamak istediğimizde edilgen cümleler (passive voice) kullanırız.

01/22/2010 14:59:50

Edilgen cümleler nesnenin cümle başında kullanılıp öznenin isteniyorsa cümle sonuna "by" ile eklendiği cümlelerdir.