Kategoriler

Koşul Cümleleri - Conditional Clauses ( İleri )

Eğer cümleleri (if clauses) olarak da adlandırabileceğimiz bu cümleleri, Türkçede eğer kelimesiyle veya " -se, -sa" ekleriyle ifade ederiz. "(Eğer) anlatırsan dinlerim." Bu örnekte gördüğünüz gibi eğer kelimesini kullanabileceğimiz gibi, sadece fiile "–sa" eki ekleyerek de şart cümleciğini oluşturabiliriz. Bu yapı İngilizce’ de temel olarak 4 ayrı şekilde kullanılır.
Seçtiğiniz filtreye göre kayıt bulunamamıştır